Pedagodzy i sekcje

• fortepian

prof. zw. dr Andrzej Dutkiewicz

prof. zw. dr hab. Jan Kadłubiski

prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn

prof. dr hab. Maria Szraiber

wykł. Janusz Olejniczak

ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła

• kameralistyka

ad. dr Robert Morawski

• skrzypce

prof. zw. dr hab. Konstanty Andrzej Kulka

prof. zw. dr hab. Tadeusz Gadzina

ad. dr hab. Agnieszka Marucha

• altówka

prof. UMFC dr hab. Dorota Sroczyńska

• wiolonczela

prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl

• flet

prof. zw. dr hab. Elżbieta Gajewska-Gadzina

prof. UMFC dr hab. Urszula Janik

• klarnet

prof. zw. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

• saksofon

prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar

as. Pablo Sanchez Escariche-Gasch

• trąbka

mgr Jakub Waszczeniuk

• akordeon

ad. dr Rafał Grząka

• harfa

dr hab. Zuzanna Elster

• gitara

prof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski

• perkusja

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Skoczyński

ad. dr Miłosz Pękala

• śpiew 

prof. zw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska

prof. nadzw. dr hab. Robert Cieśla

ad. dr hab. Eugenia Rozlach

• kompozycja

ad. dr hab. Dariusz Przybylski

ad. dr Miłosz Bembinow

• Muzyka Dawna

ad. dr hab. Agata Sapiecha