Zgłoszenia

Po zapoznaniu się z Regulaminem Kursu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową

na adres chg@chopin.edu.pl w terminie od 11.03.2019 r. do 31 maja 2019 r. 

Regulamin Kursu Chopin-Górecki

Karta zgłoszeniowa Chopin-Gorecki 2019

Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2019 r. na konto:

Alior Bank S. A.

72 2490 0005 0000 4600 2242 9992

tytułem: Chopin-Gorecki2019