prof. zw. dr hab. Jan Kadłubiski

prof. zw. dr hab. Jan Kadłubiski

Studiował w Warszawie u Margerity Trombini -Kazuro, Zbigniewa Drzewieckiego, w Wiedniu, Akademie für Musik und Darstellende Kunst(1961) oraz we Włoszech, w Accademia Musicale Chigiana w Sienie(1996-98), gdzie był uczniem Guido Agostiego.  Koncertuje w Austrii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Czechach, Stanach Zjednoczonych, w Chinach oraz w Tajlandii. Prowadził  Kursy Mistrzowskie oraz wykłady: Londyn – Royal Academy of Music (2000-2003), Manchester – Chetham’s School of Music(2000-2013), Nowy York – Juilliard School of Music, Mannes College of Music(1999), Ann  Arbor (1998)– University of Michigan, Denton – University of North Texas, Berlin(1999)European Piano Forum, Praga, Varna (2001-2007) – International Piano Master Class – Canada, Conservatoire de Lausanne(1993), Konserwatoria we  Włoszech –Triest, Terni (2001-2003), w  Tajlandii – Bangkok (2006-2009),w Chinach (2001)– Pekin, Wuhan, Nanning, Ganghzou, w Austrii (2009)– A. Bruckner Universität, Kremsegg, w Moskwie (2013). The State Maimonides Academy of Culture. W  Warszawie (2004-2017) UMFC.  Międzynarodowy Festiwal ”Od Chopina do Góreckiego”.  Od 23 lat Jan Kadłubiski jest Przewodniczącym Jury Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(2004), posiada m.in. tytuł Honorary President WPTA  for region of Poland  oraz  Order Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Do 2006 prowadził klasę fortepianu na Wydz. Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, gdzie obecnie wykłada metodykę nauczania. Jest autorem publikacji oraz tłumaczeń z języka włoskiego i francuskiego. W 1994 Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowało w jego przekładzie z angielskiego słynny best-seller Gyorgy Sandora „O Grze na Fortepianie”.