Kontakt

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
Tel.: (22) 278 92 80, fax (22) 827 83 05
www.chopin.edu.pl
e-mail: chg@chopin.edu.pl