Kontakt

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa

tel.: (22) 278 92 80, fax (22) 827 83 05

e-mail: chg@chopin.edu.pl

www.chg.chopin.edu.pl

 

Dom Studenta „Dziekanka”

ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, 00-322 Warszawa

tel. (22) 826 51 94, 826 49 19, 826 40 11

e-mail: dziekanka@chopin.edu.pl